Projekty

Projekt nr 20 – „Fundacja Kapnij dla Afryki” – wsparcie ludu Rendille. Wrzesień 2022 r.

Projekt nr 20 - „Fundacja Kapnij dla Afryki” - wsparcie ludu Rendille. Wrzesień 2022 r.

Dwudziesty projekt „Projekt nr 20 – „Fundacja Kapnij dla Afryki” – wsparcie ludu Rendille”. Projekt zrealizowany w miejscowości SONGA w północnej Kenii/ Lud RENDILLE/ Hrabstwo Marsabit. Luty 2021r. – bezterminowo

Hrabstwo Marsabit znajduje się w północnej części Kenii, graniczy z południem Etiopii, to obszar najbardziej dotknięty przez zmiany klimatyczne. Rendille zajmują obszar w północno-wschodniej prowincji Kenii od rzeki Merille i Serolivi na południu do Loyangalani na północy od Marsabit i Merti na wschodzie do Lontolio na zachodzie.

W lipcu 2021 r. otworzyłem kolejny projekt (to już nr 20) wsparcia najuboższych mieszkańców północnej części Kenii. Realizuję zakup podstawowych artykułów żywnościowych, higienicznych i medycznych. Wydajemy tutaj każdej soboty, już od kilku lat, gorące posiłki. To są dziesiątki wygłodniałych dzieciaków (czasam przychodzi ok 150 dzieci). Dodatkowo raz w miesiącu, robimy zakupy żywności, którą magazynujemy w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Również raz na dwa miesiące rozdajemy żywność mieszkańcom wioski Songa, grzeżyje Lud Rendille.

Prowadzę tutaj program adopcji serca Adopcja serca – zaadoptuj na odległość – Fundacja Kapnij dla Afryki. Nasze dzieciaki uczęszczają do szkoły.

Pragnienie edukacji u dzieciaków, którym nie jest dane uczęszczać na zajęcia szkolne, jest ogromne. Szkoła dla nich jest nadzieją na lepsze jutro oraz miejscem, gdzie mogą coś zjeść. Gdy rozdaję kartki do malowania i kredki, w pierwszym momencie następuje ogólny szał, a potem następuje cisza. To magia. Nie ma znaczenie, gdzie to się dzieje, czy to na łące, czy to na środku drogi, efekt jest zawsze ten sam

Korzysta z naszego projektu ok. 500 mieszkańców ze społeczności RENDILLE.