„Nie wystarczy dawać
temu kto prosi;
trzeba dawać temu
kto potrzebuje.”

 Karol de Foucauld

Adopcja Serca

 

Fundacja swoje cele realizuje poprzez budowę studni, ujęć wodnych, szkół oraz innych budowli i budynków użyteczności publicznej w najbiedniejszych regionach Afryki. Organizowanie indywidualnego patronatu nad bezdomnymi dziećmi polegającego na regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na naukę i utrzymanie.

Adopcja Serca to indywidualny projekt skierowany do sierot i najbiedniejszych dzieci w Kenii.

Rodzina z Polski przejmuje opiekę nad wybranym dzieckiem. Określa termin adopcji i rodzaj wybranej pomocy.

Każda rodzina ma możliwość kontaktu ze swoim dzieckiem poprzez miejscowego koordynatora projektu.

Są dwa sposoby zaangażowania się w adopcję. Adopcja pełna i  edukacyjna.

Adopcja pełna to koszt codziennego utrzymania wraz z kosztami edukacji i leczenia – 50 dolarów miesięcznie (ok.200 zł.)

Adopcja edukacyjna obejmuje opłaty za edukację, przybory szkolne, mundurki itd.  wspomaga codzienne wyżywienie – 25 dolarów (ok.100 zł).

Pieniądze wpłacamy na konto fundacji. Jeśli ktoś chce może odliczyć od podatku. Wówczas w tytule należy wpisać – cele statutowe fundacji.
Jeśli Państwu nie zależy na odpisie prosimy w tytule napisać imię i nazwisko adoptowanego dziecka.

Irek Markowski osobiście nadzoruje plany fundacji, średnio raz w miesiącu odwiedza swoje projekty i transparentnie rozlicza się z wydatków.

Adopcja Serca zobowiązuje się do udzielania na bieżąco informacji o dzieciach.

Kontakt: Sylwia Janiak vel Kubiak 725996678

numer konta bankowego: Bank PKO BP  17 1020 5242 0000 2302 0506 5836