Fundacja

Fundacja Kapnij dla Afryki aktywowała się w grudniu 2019 r. Celem naszej działalności jest pomoc mieszkańcom Afryki cierpiącym na ubóstwo, głód, brak lub utrudniony dostęp do wody pitnej. Chcemy wspierać edukację dzieci i młodzieży oraz nieść pomoc humanitarną w najbiedniejszych regionach Afryki.

Członkowie Fundacji pełnią swoje funkcje w formie wolontariatu, nie pobierając za wykonywane prace żadnego wynagrodzenia.

Cele

Fundacja swoje cele realizuje poprzez budowę studni, ujęć wodnych, szkół oraz innych budowli i budynków użyteczności publicznej w najbiedniejszych regionach Afryki. Organizowanie indywidualnego patronatu nad bezdomnymi dziećmi polegającego na regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na naukę i utrzymanie.

Projekty

Do tej pory zrealizowaliśmy samodzielnie, z własnych środków, siedem projektów: „Ryszard 1 – woda dla ludzi z Kenii”, zrealizowany w maju 2019 r., około 80 km na północ od Mombasy. „Ryszard 2 – woda dla ludzi z Kenii”, zrealizowany w sierpniu 2019 r. około 100 km na północ od Mombasy. „Ryszard 3 – woda dla ludzi z Kenii”, zrealizowany w grudniu 2019 r. w okolicy Gongoni około 160 km na północ od Mombasy. Projekt „Ryszard 4 – woda dla ludzi z Kenii oraz misyjne serce dla dzieci Kenii”, zbudowaliśmy studnię oraz nasze prywatny sierociniec. Projekt „Ryszard 5 – woda dla ludzi z Kenii”, budowa studni głębinowej w niewielkiej miejscowości Aboke, przy granicy z Ugandą. Projekt „Ryszard 6 – woda dla ludzi z Kenii” budowa studni i budynku toalety w miejscowości Mnarani ok 60 km na północ od Mombasy. Projekt „Ryszard 7 – woda dla ludzi z Kenii” budowa studni głębinowej wraz z całą infrastrukturą pomiędzy Nairobią a Mombasą, w wiosce Muani, hrabstwo Makueni.

W początkowym okresie chciałem we własnym zakresie, co trzy miesiące budować studnię dla lokalnej społeczności, jednak będąc tam na miejscu zrozumiałem że trzeba działać więcej i szybciej. Tutaj chodzi nie tylko o budowanie studni, tym ludziom trzeba dać nadzieję. Muszą wiedzieć i czuć że ktoś o nich walczy.

Duże organizacje skupiają się na ogromnych przedsięwzięciach – ja chcę docierać tam gdzie tej pomocy nie ma.

W tym kraju niestety będzie tylko gorzej. Przyrost naturalny jest duży i przekracza w znacznej mierze liczbę powstających miejsc pracy. Do 2100 r liczba ludzi w Afryce może wynieść 4 mld. a dodatkowo zmiany klimatyczne obniżą spadek produkcji żywności. Będą zachodziły zjawiska pustynnienia znacznych obszarów rolnych, przez co wzrośnie niedobór żywności a ludzie zaczną walczyć o zasoby wody i ziemi uprawnej.

Zrozumiałem, że zakładając fundację „Kapnij dla Afryki”, dzięki wsparciu darczyńców, pomożemy większej ilości bezradnych osób. Od stycznia 2020 r będę realizował kolejne projekty w taki krajach jak Kenia, Uganda i Rwanda. Niezależnie od zebranych środków przez fundację, część projektów nadal będę realizował z własnych funduszy. Mam nadzieje, że „kapniecie” dla Afryki i razem zrobimy więcej.

Nasi partnerzy

 
Hydrosolar

Tomasz Ratasiewicz