Adopcja serca – zaadoptuj na odległość

„Nie wystarczy dawać temu kto prosi;
trzeba dawać temu kto potrzebuje.”
Karol de Foucauld

Fundacja swoje cele realizuje poprzez budowę studni, ujęć wodnych, szkół oraz innych budowli i budynków użyteczności publicznej w najbiedniejszych regionach Afryki. Organizowanie indywidualnego patronatu nad bezdomnymi dziećmi polegającego na regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na naukę i utrzymanie.

Adopcja Serca to indywidualny projekt skierowany do sierot i najbiedniejszych dzieci w Kenii.

Rodzina z Polski przejmuje opiekę nad wybranym dzieckiem. Określa termin adopcji i rodzaj wybranej pomocy.

Każda rodzina ma możliwość kontaktu ze swoim dzieckiem poprzez miejscowego koordynatora projektu.

Są dwa sposoby zaangażowania się w adopcję. Adopcja pełna i  edukacyjna.

Adopcja pełna to koszt codziennego utrzymania wraz z kosztami edukacji i podstawowej opieki medycznej  – 50 dolarów miesięcznie (ok.200 zł.) W ramach adopcji pełnej dziecko ma zagwarantowane codzienne wyżywienie, potrzebne leki (w razie potrzeby) oraz możliwość uczęszczania do szkoły państwowej.

W Kenii edukacja jest bezpłatna, natomiast obowiązkowe jest posiadanie mundurka szkolnego, książek i przyborów szkolnych oraz stroju na wychowanie fizyczne. Bez tego dziecko nie może podjąć nauki w szkole.

Adopcja edukacyjna obejmuje opłaty za edukację, przybory szkolne, mundurki itd. wspomaga codzienne wyżywienie – 25 dolarów (ok.100 zł).

Adopcja rodzinna obejmuje dzieci, które nie chodzą jeszcze do szkoły ani do przedszkola. Pozostają pod opieką rodziców lub rodziny i żyją w skrajnie ubogich warunkach. Ten rodzaj adopcji pozwala na codzienne utrzymanie dziecka. Zakup podstawowej żywności.  Koszt to 25 dolarów (ok.100 zł).

Pieniądze wpłacamy na konto fundacji. Jeśli ktoś chce może odliczyć od podatku. Wówczas w tytule należy wpisać – cele statutowe fundacji.

Jeśli Państwu nie zależy na odpisie prosimy w tytule napisać imię i nazwisko adoptowanego dziecka.

Irek Markowski osobiście nadzoruje plany fundacji, średnio raz w miesiącu odwiedza swoje projekty i transparentnie rozlicza się z wydatków.

Adopcja Serca zobowiązuje się do udzielania na bieżąco informacji o dzieciach.

Kontakt:
Ireneusz Markowski 694 411 512
Sylwia Janiak vel Kubiak 725996678

numer konta bankowego: Bank PKO BP  17 1020 5242 0000 2302 0506 5836