Trzeci projekt zrealizowany został w okolicy Gongoni –  około 160 km na północ od Mombasy w grudniu 2019 r. Wykonaliśmy odwiert na głębokość 55 m. Zamontowaliśmy, podobnie jak przy projekcie drugim, pompę ręczną. Z tej studni korzystać będzie około 600 mieszkańców okolicznych wiosek oraz dzieciaki z pobliskiej szkoły.