Drugi projekt zrealizowany został około 100 km na północ od Mombasy w sierpniu 2019 r.. Zrobiliśmy odwiert podobnie jak w projekcie pierwszym na głębokość 40 m. W tym przypadku zamontowaliśmy pompę ręczną. Ze studni tej korzysta około 400 dorosłych osób oraz 300 uczniów z pobliskiej szkoły. Studnia będzie pod stałym nadzorem oraz w miarę potrzeb serwisowana.