1. Strona internetowa kapnijdlaafryki.pl jest prowadzona przez Fundację „Kapnij dla Afryki”(zwaną dalej Fundacją), siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Piękna 74, ustanowionej aktem notarialnym z dnia 24 października 2019 roku (Repertorium A numer 4418/2019) sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Lipską-Schydło, w jej Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 186 lok. 3b, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami)
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn on-line, realizowanych przez serwis Dotpay.pl
 3. Serwis umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji celem wsparcia działań statutowych.
 4. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności: Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, tel. +48 12688 26 00, e-mail: bok@dotpay.pl,
 5. Darczyńcą może być każda pełnoletnia osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 6. W celu dokonania darowizny jednorazowej przez Serwis, po wybraniu operatora płatności online, Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu www.dotpay.pl
 7. W ramach płatności online Użytkownik może dokonać płatności za pomocą:
  • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności Dotpay.pl jest dostępna na stronie https://www.dotpay.pl/metody-platnosci/)
  • kart kredytowych i debetowych. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy/
 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay.pl.
 9. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: ireneusz.markowski@kapnijdlaafryki.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 10. Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.