Projekt Ryszard 1 – woda dla ludzi z Kenii

Projekt ten zrealizowany został około 80 km na północ od Mombasy w maju 2019 r. Wykonaliśmy odwiert na 40 m w ciągu zaledwie 6 dni. Zamontowaliśmy pompę głębinową zasilaną poprzez agregat oraz zamontowaliśmy zbiornik na 10 000 litrów. Dodatkowo ogrodziliśmy cały teren na który uprawiane będą warzywa hodowane oraz hodowane kurczaki. Ze studni korzystają ludzie z pobliskich wiosek oraz dzieci ze szkoły zlokalizowanej w odległości 300m od naszego projektu.

Projekt Ryszard 2 – woda dla ludzi z Kenii

Drugi projekt zrealizowany został około 100 km na północ od Mombasy w sierpniu 2019 r.. Zrobiliśmy odwiert podobnie jak w projekcie pierwszym na głębokość 40 m. W tym przypadku zamontowaliśmy pompę ręczną. Ze studni tej korzysta około 400 dorosłych osób oraz 300 uczniów z pobliskiej szkoły. Studnia będzie pod stałym nadzorem oraz w miarę potrzeb serwisowana.

Projekt Ryszard 3 – woda dla ludzi z Kenii

Trzeci projekt zrealizowany został w okolicy Gongoni –  około 160 km na północ od Mombasy w grudniu 2019 r. Wykonaliśmy odwiert na głębokość 55 m. Zamontowaliśmy, podobnie jak przy projekcie drugim, pompę ręczną. Z tej studni korzystać będzie około 600 mieszkańców okolicznych wiosek oraz dzieciaki z pobliskiej szkoły.