Prezes zarządu Fundacj „Kapnij dla Afryki”: Ireneusz Markowski
Wiceprezes: Artur Hryszkiewicz

Rada fundacji:
– Agnieszka Markowska,
– Marta Żmuda-Hryszkiewicz,
– Wojciech Mróz,

Przewodniczący rady fundacji: Agnieszka Markowska