Zgoda z biura Premiera Rządu Ugandy na wejście do obozu uchodźców.